Verzuimadvies

Zorg en aandacht verzekerd!

Claim Expert uw verzuimadviseur


 

Omdat verzuimbegeleiding altijd beter kan! 

Als werkgever heeft u een of meerdere inkomensverzekeringen afgesloten. Onderdeel hiervan is dat u gebruik kunt maken van de diensten van Claim Expert. Claim Expert is uw verzuimadviseur en helpt bij al uw vragen over verzuimbeleid, ziekte of re-integratie van een (arbeidsongeschikte) medewerker en duurzame inzetbaarheid.
Lees op deze site hoe zij u helpen niet hulpeloos toe te hoeven kijken bij een zieke medewerker.

Claim Expert
Werkgevers die te maken hebben met verzuim dienen dit volgens de wet in Nederland samen met hun medewerker op te lossen. U bent verplicht een
arbeidsongeschikte medewerker te re-integreren via de kortste weg naar werk. Maar omgaan met verzuim is een complexe materie: regels en wetten veranderen vaak. Goede verzuimbegeleiding is dus belangrijk. Heldere en duidelijke afspraken
bevorderen de re-integratie naar werk. Claim Expert kan u hierover adviseren. Onze dienstverlening voor verzuimbegeleiding bestaat uit drie basis onderdelen. 

1. Ondersteuning
U kunt Claim Expert inschakelen vanaf de eerste dag van de ziektemelding om samen te zoeken naar de beste manier om uw zieke medewerker te re-integreren. Verzuimbegeleiding is maatwerk. We houden met onze aanpak en adviezen altijd rekening met de omvang en cultuur van een organisatie. Praktische oplossingen zoals wachtlijstbemiddeling, cofinanciering voor interventies en het uitzoeken van andere mogelijke maatregelen die u helpen het verzuim zo goed mogelijk op te lossen. Op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid is Claim Expert uw vraagbaak. Daarnaast hebben wij ook veel ervaring met het voorkomen van verzuim. Neem dus gerust contact met ons op als u vragen heeft of wilt sparren over preventie, eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW) of Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Op deze wijze beperkt u niet alleen uw verzuimschade maar kunt u ook verzuim voorkomen.

2. Providerboog
Claim Expert beschikt over een eigen providerboog. Dit is een netwerk van zorgvuldig
geselecteerde organisaties die helpen bij de uitvoering van praktische interventies op het gebied van arbozorg/personeelszorg. Zoals bij burn-out, lichamelijke klachten of bij een 2e spoor re-integratie. Onze lijntjes zijn kort. Zo is er dagelijks contact als dit nodig is en worden interventies sneller opgepakt.


Bij een verzuimmelding blijft een Arbodienst altijd de partij die de sociaal medische

begeleiding en het casemanagement doet. Hierin verandert dus niets.

3. Advies verzuimkosten
In sommige situaties kunnen kosten op een andere partij verhaald worden. Claim Expert kan hier advies over geven. Als uw werknemer bijvoorbeeld arbeidsongeschikt geworden is door een ongeval met een aansprakelijke derde, kunnen de kosten van het verzuim mogelijk verhaald worden. En als uw werknemer in een zogenaamde vangnetconstructie valt, zoals Wajong, (oud) WAO of WGA? Dan is het goed mogelijk dat uw werknemer een no-risk polis heeft en dat er een ziektewetuitkering via het UWV zou moeten lopen. Ook kunt u als
werkgever mogelijk nog aanspraak maken op financiële (loonkosten)subsidies.


Claim Expert Begeleiding Ziektewet Eigenrisicodrager

Als werkgever heeft u een inkomensverzekering afgesloten omdat u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) bent. Hierdoor heeft u automatisch een ziektewetabonnement bij Claim Expert. Naast verzuimbegeleiding, verzorgen wij de volledige verzuim- en re-integratiebegeleiding voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. Informeer ons uiterlijk een maand voor het einde van het
dienstverband van uw zieke medewerker. 


U informeert ons, wij ontzorgen
U kunt mailen naar verzuim@claimexpertvlh.nl of bellen met Jurgen van der Poll
06 1314 7350, Jort Akkermans 06 4075 6461.

 

Naar aanleiding van ons contact verzorgt Claim Expert vervolgens de verplichte

melding van uw zieke medewerker bij een re-integratie-adviseur. Hierdoor kan de
begeleiding en uitkering verzorgd worden na het einde van het dienstverband.

 

Naast verzuim- en re-integratiebegeleiding voert Claim Expert ook de
uitkeringsadministratie van de Ziektewet van de eigenrisicodrager uit.
Onderdelen hiervan zijn het aanmaken van een aparte loonadministratie voor
de (ex)werknemer, het bepalen van de hoogte van de ziektewetuitkering, het
maandelijks opstellen van de loonstroken, het klaarzetten van de uitkeringsbadges
en de jaarafronding van de aparte loonadministratie.

Wilt u nog meer ontzorgd worden bij verzuim?
Laat het ons weten, wij pakken dit graag voor u op.


 

Claim Expert BegeleidingWGA eigenrisicodrager

Werk uit handen!

Als eigenrisicodrager voor de Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) heeft u een inkomensverzekering afgesloten. Een WGA schade abonnement bij Claim Expert is hier een vast onderdeel van. Naast verzuimbegeleiding biedt Claim Expert verschillende diensten aan waarmee we onder andere naar schadelast beheersende mogelijkheden kijken en u zoveel mogelijk werk uit handen nemen.
Lees verder voor een overzicht van onze dienstverlening voor de WGA eigenrisicodrager.


WGA scan

Uiterlijk in 42e week van de zieke werknemer voert Claim Expert een WGA scan uit.
Met het aangeleverde re-integratiedossier wordt een inschatting van het instroomrisico in de WGA gemaakt. Daarnaast ontvangt u een advies over eventuele interventies en mogelijkheden die gedurende de verzuimbegeleiding uitgevoerd kunnen worden ter preventie en/of vermindering van de instroomkans.


WGA triage
Bij de WGA triage bepaalt Claim Expert de urgentie van een hulpvraag en eventuele

vervolgacties. Dit doen wij op basis van de uitkomst van de WGA scan. Hiermee kunnen wij beoordelen of het voeren van bezwaar op de beschikking van het UWV zinvol is.

WGA Bezwaar
Als de uitkomst van de WIA keuring of WIA herbeoordeling anders blijkt te zijn dan

vooraf verwacht, kan er WGA bezwaar worden ingezet. Met een proforma bezwaar wordt de volledige informatie van de beoordeling opgevraagd bij het UWV en op haalbaarheid beoordeeld door Claim Expert en een verzekeringsarts. Wanneer uit de analyse blijkt dat het bezwaar kansrijk is, wordt het doorgezet en ingediend bij het UWV.

WGA Plan van Aanpak

Na instroom in de WGA stelt Claim Expert samen met de werknemer een Plan van Aanpak op. Hierin worden de te ondernemen activiteiten en het einddoel vastgelegd.

WGA Casemanagement

Er vindt periodiek contact plaats tussen uw (ex-)werknemer en Claim Expert om de
afgesproken activiteiten uit het Plan van Aanpak te monitoren. Indien noodzakelijk wordt het Plan van Aanpak bijgesteld.


WGA Herbeoordeling

Als het relevant is, vraagt Claim Expert in samenspraak met de (ex-)werknemer en/of
werkgever een WGA Herbeoordeling bij het UWV aan. Zodat de uitkering passend blijft bij de situatie van de (ex-)werknemer.

Ons team

Jurgen van der Poll
Jort Akkermans