Ziekteverzuim en vakantie

Kan en mag mijn zieke werknemer op vakantie?

Ja, uw werknemer mag op vakantie mits zijn/haar herstel of re-integratie hier niet door belemmerd wordt. Twijfelt u hierover? Vraag dan aan de bedrijfarts om hier een oordeel over te geven. 

Moet mijn zieke werknemer vakantiedagen inleveren?

Op deze vraag is geen pasklaar antwoord. Daarom eerst een stukje uitleg.

Vanaf 1 januari 2012 geldt dat wanneer uw werknemer ziek is, hij evenveel (wettelijke) vakantiedagen opbouwt als in een periode waarin hij niet ziek is. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen zieke of gezonde werknemers. Is uw werknemer ziek en wil hij met vakantie? Dan moet hij hetzelfde aantal vakantie-uren opnemen als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat geldt ook wanneer hij tijdens zijn ziekte nog gedeeltelijk werkt.

Toch kunt u als werkgever niet zomaar wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte afschrijven. Zo duidelijk is het in de wet niet geregeld. Daarom houden we ons aan het volgende: geeft uw werknemer schriftelijk akkoord? Dan kunt u deze wettelijke vakantiedagen afschrijven. Geeft uw werknemer geen akkoord? Dan kunt u deze dagen niet afschrijven. In dit geval kunt u wel aangeven dat u geen toestemming geeft aan uw werknemer om op vakantie te gaan. 

Moet mijn zieke werknemer bovenwettelijke vakantiedagen inleveren?

Voor eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen) kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken moeten dan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Zo kan er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao staan dat uw werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt. Zijn er geen afspraken over gemaakt? Dan geldt het Burgerlijk Wetboek. Ook voor het afschrijven van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte geldt dat u dat alleen kunt doen als u schriftelijk toestemming heeft ontvangen van uw werknemer of wanneer u hierover afspraken heeft gemaakt.

Moet ik mijn werknemer ziekmelden bij het UWV / de Arbodienst wanneer ik de ziekmelding heb doorgegeven aan Claim Expert?

Het belangrijkste is om uw werknemer ziek te melden bij Claim Expert. Naar aanleiding van de ziekmelding kunnen wij verschillende processen in gang zetten. U moet de werknemer alleen ziekmelden bij de Arbodienst wanneer er geen koppeling is tussen CVBverzuim.nl en de Arbodienst. Is deze koppeling er wel dan hoeft u geen aparte melding te maken.

Een ziekmelding doorgeven aan het UWV is alleen noodzakelijk wanneer de werknemer ziek is als gevolg van een zwangerschap, wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat of wanneer een werknemer een uitkeringsverleden heeft en onder de No Riskpolis valt.

Hoe werkt cvbverzuim.nl

Ik ben mijn inloggegevens kwijt

Stuur een e-mail naar verzuim@claimexpertvlh.nl en u ontvangt binnen 1 werkdag nieuwe inloggegevens.

Mijn werknemers staan niet goed in cvbverzuim.nl. Hoe kan ik dat aanpassen?

Jazeker is dit mogelijk. Bekijk de Veilig Digitaal Dossier handleiding om te zien hoe dit werkt. 

Hoe kan ik werknemers importeren?

Het importeren van medewerkers is op dit moment nog niet mogelijk. Er kan alleen een nieuwe medewerker per stuk worden ingevoerd. 

Voor meer informatie bekijk de Veilig Digitaal Dossier handleiding.

Waar kan ik een salarisstrook / terugkoppeling uploaden?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Voor meer informatie bekijk de Veilig Digitaal Dossier handleiding.

 

Kan ik VDD (Veilig Digitaal Dossier) koppelen met mijn salarissysteem?

Op dit moment kunnen wij koppelen met NMBRS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claim Expert.

Koppelt mijn arbodienst met cvbverzuim.nl?

Er zijn verschillende arbodiensten waaraan cvbverzuim.nl gekoppeld kan worden.

Hieronder ziet u een lijstje met daarin de arbodiensten waarmee een koppeling gemaakt kan worden:

  • Arboned
  • Verzuimsignaal
  • ADD
  • Regio Poortwachters
  • Zorg van de Zaak   
  • Perspectief

Ziekmelden

Mijn werknemer gaat ziek uitdienst waar en wanneer moet ik dat melden?

Bent u geen eigen risicodrager voor de Ziektewet, dan meldt u de werknemer op de laatste dag van het dienstverband bij het UWV ziek uitdienst. Bent u wel eigen riscodrager voor Ziektewet, dan meldt u de werknemer op de dag van de aanzegging of op de dag van de ziekmelding bij Claim Expert.

Waar moet ik een werknemer ziek/hersteld melden?

Wanneer een van uw werknemers ziek of hersteld is dan kunt u de ziekmelding doorgeven via cvbverzuim.nl

Overig

Wat doet Claim Expert?

Claim Expert ondersteunt werkgevers bij de aanpak van ziekteverzuim. De manier waarop een werkgever om gaat met ziekteverzuim heeft invloed op de duur ervan. Door middel van de juiste handvatten proberen we samen de duur van het verzuim zo kort mogelijk te houden, voor zowel de werknemer als de werkgever. Daarbij ondersteunt Claim Expert werkgevers bij het voorkomen van verzuim. Voorkomen is beter dan genezen. Dankzij de korte routes naar interventies kunnen wij de juiste ondersteuning bieden.

Betaalt de verzekeraar mee aan een interventie?

Wanneer een interventie ingezet wordt, kan het zijn dat een verzekeraar daar aan meebetaalt. Dit is altijd uit coulance, want u bent verzekerd voor het salaris van de werknemer. Het is wel mogelijk dat de verzekering meebetaalt aan de interventie, maar dit is alleen wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Er vindt interventie plaats die rechtstreeks bijdraagt aan het herstel.
  • De kosten/baten analyse die de Claim Expert maakt moet gunstig zijn.
  • Het Volmachtkantoor moet een mandaat hebben om de kosten te vergoeden.
Ik krijg een beslissing WIA aanvraag van het UWV. Wat moet ik daarmee doen?

Wanneer u de beslissing WIA aanvraag van het UWV ontvangt dan stuurt u deze door naar Claim Expert. Wij gaan dan na of deze beslissing terecht is of niet. Wanneer de beslissing onterecht is dan wordt er bezwaar aangemaakt. Bent u eigen risicodrager voor de WGA dan gaat Claim Expert de werknemer verder begeleiden naar herstel, een andere baan of een andere beslissing van het UWV. 

 

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons privacyreglement.