Verzuimadvies

Zorg & Aandacht Verzekerd!

Welkom bij Claim Expert VLH    

Via deze website informeren wij u over omgaan met arbeidsongeschikte medewerkers. Veel werkgevers weten namelijk niet dat zíj de touwtjes in handen hebben en veel meer kunnen en mogen dan ze nu denken. U hebt als werkgever de regie en niemand anders.  

Het doel van de wetgever is dat u samen met uw medewerker het verzuim oplost. En daarbij helpt de manier van communiceren enorm. Heldere en duidelijke afspraken bevorderen de re-integratie naar werk.  

Wij geven u graag tips hoe om te gaan met verzuim en berichten wij over nieuwe wet- en regelgeving.    

Alles om ons gezamenlijke doel; duurzame re-integratie van de (arbeidsongeschikte) medewerker te bewerkstelligen.  

De Verzuim Expert 

Claim Expert is een specialist op het gebied van verzuim en heeft een adviserende en ondersteunende rol ingeval van arbeidsongeschiktheid , re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

Wanneer er sprake is van een ziekmelding op een van de inkomensverzekeringen zal Claim Expert samen met de werkgever en de arbodienst gaan kijken hoe het verzuim zo kort mogelijk kan worden gehouden.  

Regels rond arbeidsongeschiktheid zijn complex voor werkgevers en medewerkers. Wij voelen ons 'als een vis in het water' wanneer wij mogen meedenken, helpen en adviseren op het gebied van verzuimbegeleiding. Onze gedachte is dat ziek zijn niet per definitie betekent dat de medewerker ook arbeidsongeschikt is. Wij zijn er ook van overtuigd dat de juiste zorg en aandacht leidt tot minder arbeidsongeschiktheid en lagere verzuimkosten'.

Wanneer u als werkgever te maken krijgt met langdurige arbeidsongeschiktheid kan Claim Expert contact met u opnemen. De specialist van Claim Expert zal samen met u kijken óf en hoe de adviezen van de arbodienst in de praktijk gebracht kunnen worden en tevens samen met u kijken of er mogelijkheden zijn om de duur van het verzuim te verkorten. Hierbij kunt u denken aan het zoeken naar passend werk, wachtlijstbemiddeling, snellere hulp en zelfs het verzorgen van vervoer wanneer dit belemmerend werkt in de re-integratie.  

Door de korte lijnen naar uw verzekeraar heeft Claim Expert ook de mogelijkheid om direct financiering van ingezette acties te regelen zodat u daar geen omkijken naar heeft. 


Ons team

Jurgen van der Poll
Jort Akkermans

Algemene_Voorwaarden                  Privacyreglement                       Klachtenreglement